luni, 18 iulie 2011

Arta islamică ( I )

Arhitectura

Moscheea din Casablanca
Pictură reprezentând palatul Alhambra (Adolf Seel Innenhof )

Moscheele și palatele sunt reprezentative pentru arhitectura arabă. Dar acestea sunt construcții oficiale, de aparat. Ca materiale de construcție se foloseau cărămida arsă, lemnul și marmura.
Elementele arhitecturii arabe sunt: arcurile (rotund, trilobat, arcul în formă de potcoavă), coloanele (rotunde sau dreptunghiulare) și cupolele. Intâlnim, tot  ca elemente decorative, broderiile din lemn sau marmură la ferestre (musharaby și stalactitele de ipsos (muqarabas), bogat decorate și colorate .

Arc arab
coloană decorată
Element decorativ la o fereastră

Ca elemente decorative în arhitectura islamică se folosesc: mozaicul, ceramica smălțuită, sculptura și pictura.
Arhitectura, ca de altfel întreagă artă islamică, se caracterizează prin grija deosebiă pentru detalii, executate cu o deosebită migală. Construcțiile arabe, fie ele vechi sau noi ne încântă prin eleganță și rafinament.Din ambianța rezindențelor arabe fac parte grădinile și fântânile.

Casă din Damasc


Grădini arabe.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu