joi, 29 decembrie 2011

Orientul în Occident:Alhambra-Arta nasaridă (I)

ALHAMBRA
Arta nasaridă
(arte nazari)

Sultanatul nasarid din Granada(1232-1492) este ultima perioadă din istoria ținutului(provinciei) Al-Andalus.
Arta nasaridă sau granadină constituie etapa finală în evoluția artei hispano-musulmane,perioadă de apogeu în dezvoltarea artei islamice în Peninsula Iberică.A fost îmbogățită cu moștenirea artei almohavide și cu contribuții importate din Orient.
In aspectul său decorativ se observă întoarcerea la ornamentația densă,plană și minuțioasă.A unit în mod armonios arhitectura cu peisajul prin intermediul grădinilor,utilizând vegetația și mai ales apa, în canale,bazine și fântâni.
Arhitectura nasaridă este destul de modestă în ce privește materialele.(folosește cărămida,gipsul și lemnul);în schimb este bogată în ornamentație.
Elementele comune ale artei granadine sunt:contrastul dintre sobrietatea exterioarelor palatelor și aglomerația de elemente decorative din interior(sculpturi în ipsos policromate,mozaicuri din plăcuțe de ceramică colorată,ornamente vegetale,caligrafii).Cupolele sunt decorate cu mocarabes (prisme din ipsos policrome),iar coloanele au stâlpul subțire,cu capiteluri cu două corpuri(unul cilindric și altul cubic),minuțios ornamentate.
Arcurile sunt trilobate,în semicerc sau un formă de potcoavă.

                           Capitel din Sala Abencerrajilor


Capitel de coloană  portic la Generalife

Dintre cei 22 de sultani care au acupat tronul Granadei numai șapte se evidențiază în construirea acestui inegalabil ansamblu monumental.
Adevărata splendoare a Alhambrei se situează în perioadele de domnie ale lui Yusuf I și ale fiului său Muhammad al V-lea.În timpul lor triumfă conceptul ambivalent al palatelor: fortăreață și spațiu de desfătare.(” una fortaleza y a la vez una mansion para alegria”,după cum a scris pe un perete poetul Ibn Al Yayyabb.)

Și eu am trecut pe aici...

duminică, 25 decembrie 2011

Orientul în Occident:Fântâni la Alhambra(XI)

Râul Darro

Extrordinara gestionare a apei pe care monarhii nasarizi au realizat-o în orașul palatin Alhambra continuă să uimească lumea.Apa era luată din râul Darro,printr-un sistem complicat de irigații ,canale,lac de acumulare,castel de apă.Au creat cu inteligență un paradis de grădini,exploatări agricole,fântâni și bazine și au înzestrat cu apă curentă edificii și palate.


Canalul Regal(Acequia Real) construit de Muhammad I,(secolul XIII) a permis aducerea apei din Darro; apa era înmagazinată în bazine( albercones) în Generalife.


Apeductul vechi dintre Alhambra și Generalife.Pe Fântâna Leilor s-a păstrat un vechi poem:
”Privește apa și privește și havuzul și nu vei putea să-ți dai seama dacă apa e liniștită sau marmura clocotește.
Așa cum sub privirile invidiosului,pe chipul îndrăgostitului
trece o umbră fugară de supărare și neliniște,tot așa apa pizmașă se ridică împotriva pietrei iar piatra invidiază apa ”.
La Alhambra,în încăperi ,curți interioare sau grădini  se află fântâni de o frumusețe rară.Apa este foarte importantă în ambianța palatelor și grădinilor arabe,ea este principiul vieții,fără ea nu există paradis...
”Nu vedeți apa pe care Allah o face să coboare din cer
și prin ea totul înverzește pe pământ ?”(Koran)

Curtea (Patio del Mexuar)și
Havuzul (detaliu)din Mexuar(oratoriul)

Această prețioasă fântână din marmură după ce a adăstat căteca secole în Patio de Daraxa(Grădina prințesei Daraxa)s-a întors la locul său de origină,în Curtea Camerei Aurite(Patio del Cuarto Dorado).
Este ,fără îndoială,cea mai frumoasă din toată Alhambra...
Bazine și fântâni din Curtea cu Chiparos a Sultanei(Patio del Cipres de la Sultana) și Grădina de apă din Generalife.


Tot în grădinile palatului Generalife se află Scara de Apă(la Escalera de Agua).
Apa curge în șănțulețele săpate în rampele laterale,încântând auzul turiștilor cu susurul său muzical...


Scara de apă(văzută de sus)


Fântână la Generalife

Bazine și fântâni(Albercas y fuentes)

Și eu am trecut pe aici...

marți, 20 decembrie 2011

Orientul în Occident :GENERALIFE (Granada) (X)

Generalife


Intrarea medievală în Generalife

Generalife este palatul cu grădinile sale,utilizat de regii musulmani ai Granadei ca loc de odihnă,recreere și meditație.Este situat în afara zidurilor Alhambrei,la est, pe o latură a Colinei Soarelui (Cerro del Sol).A fost conceput ca o vilă la țară,iar pământurile proprietății erau destinate exploatării agricole.
Elementele decorative ale palatului,foarte vechi,ne spun că a fost construit la finele veacului al XII-lea,sub domnia celui de al doilea sultan nasarid Muhammad al II-lea(1273-1302)și Muhammad al III-lea(1302-1309).
Vizirul Ibn Al Yayyab l-a numit Casa regală a fericirii (Casa Real da la Felicidad).
A fost declarat patrimoniu UNESCO în 1984.

Prima și cea mai spectaculoasă dintre curțile interioare(patios)este Patio de la Acequia(Curtea cu canale sau Grădina de apă.La capătul bazinului cu arteziene se află porticul cu cinci  arcade  pe unde se accede în Sala Regia decorată cu ornamente sculptate în ipsos(yeserias) .
Din Sala Regia se accede la corpul de galerii renascentiste,care se deschide spre Patio del Cipres de la Sultana(Curtea cu chiparos a Sultanei).Curtea este din epoca situată între sfârșitul secolului al XII-lea și primul sfert al secolului al XIV - lea.

La început Generalife era legat de Alhambra printr-un dig care trecea peste prăpastia care separă azi cele două palate.Grădinile,așa cum sunt astăzi, au fost refăcute între 1931-1951.Aleile sunt pavate în stilul granadin cu mozaic și pietriș  alb și negru,extras din râurile Darro și Genil.

duminică, 11 decembrie 2011

Orientul în Occident . Alhambra(IX) : Turnuri și palate

EL PARTAL


El Partal este și el un mic palat din complexul palatin Alhambra.Este cel mai important dintre edificiile magnaților care locuiau în jurul Palatului Regal în epoca arabă.Are decorația cea mai veche din Alhambra.A fost numit Partal(portico)datorită celor cinci arcade care se reflectă în bazinul rectangular din fața lor.
După portic, se desfășoară încăperea principală în interiorul Turnului Doamnelor(Torre de las Damas).Este decorat la fel ca și celelate palate:un mozaic multicolor din plăcuțe ceramice(ce ocupă aproximativ o treime din înălțimea pereților,începând de la sol ,”zocalo”),panouri cu decorațiuni din ipsos(yeserias)la origine policromate,până la friza (arrocabe) cu armături din lemn.

Oratorio del PartalLângă portic se află un mic edificiu,un oratoriu,care a fost atribuit epocii lui Yusuf I. Oratoriul cu Mihrabul său,orientat bineînțeles către Mecca,este intergrat în peisaj.

Casitas del Partal.(Căsuțele de lângă Partal)

Sub acest nume sunt cunoscute patru case independente,construite în secolul al XIV-lea,în continuarea porticului palatului și situate pe zid...Nu au curți interioare.In interiorul lor se mai păstrează fragmente de decorație veche din epoca nasaridă(nazari).
Acest palat a fost incorporat în complexul Alhambra acum un secol. La 12 martie 1891,proprietarul său,Arthur von Gwiner a cedat titlul de proprietate statului spaniol.

miercuri, 7 decembrie 2011

Orient în Occident (VIII) Alhambra:Turnuri și palate


Frumosul oraș palatin adăpostea șase palate,două turnuri - palate de dimensuni mari (Palatul Comarilor și Palatul Leilor) dar și alte turnuri cu destinații diferite...Unele au dispărut,altele au rămas în ruină.Din palatul lui Yusuf a rămas bazinul central în jurul căruia se desfăsura curtea interioară și niste ziduri ,înconjurate de grădini.Acest palat a fost cedat de regii catolici Fernando și Isabel familiilor Modejar și Tendilla.Filip al V-lea a spoliat această influentă familie.Palatul a fost demolat și materialele vândute.Și se spune că le intrecea in frumusețe pe toate celelalte.


Zidul de incintă păstrează încă nouă turnuri care alcătuiau un traseu ce unea palatul Partal cu Alhambra Alta.Acestea sunt:
1.Torre de la Rauda
Se numește astfel de la cuvântul arab ”rawda”ce desemnează grădinile care înconjurau cimitirul regal.

2.Torre de las Damas(turnul doamnelor)
Face parte din edificiul Partal(portic);se mai numește și Palacio del Portico.

3.Torre del Mihrab
În interiorul său se află un oratoriu.Era un spațiu destinat rugăciunilor .Fațada are arcul în formă de potcoavă,specific arhitecturii musulmane și este împodobit cu mocarabes.Aci se află caligrfiat următorul text:
”Vino să te rogi și nu fi dintre cei nepăsători”.

4.Torre del Cadi (turnul cadiului)(cadiu= magistrat,judecător).
S-a mai numit și Torre del Preso(prizonier).


5.Torre de la Cautiva(Turnul captivei).
S-a mai numit și Turnul hoaței (ladrona) și Turnul sultanei(Torre de la Sultana). Numele actual se referă la Isabel Solis,care a locuit aici ca favorită a sultanului Muley Hacen,după ce s-a convertit la Islam cu numele de Zoraya...
Construit la finele secolului XIII.Amenajat ca locuință în epoca lui Yusuf I.Este un turn- palat (Qalahurra)încântător,lăudat intr-un poem epigrafic,scris în sala principală.Iată un fragment ,tradus din spaniolă :”este un palat în care splendoarea este împărțită între tavan,podea și cei patru pereți;în stuc și azulejos există minunății dar lemnul frumos lucrat al tavanului este mult mai minunat”...

6.Torre de las Infantas
Este tot un turn - palat,cel mai bine conservat.O locuință andaluză cu toate comoditățile.Numele actual îl datorează lui W.Irving care a scris o povestire despre destinul celor trei prințese arabe ,Zaida,Zoraida și Zorahaida,îndrăgostite de trei nobili creștini...7.Torre de los Picos (turnul cu vârfuri)
Realizat la finele secolului al XIII-lea și începutul sec.al XIV-lea.Este opera lui Yusuf I.(1333-1354)care a mai construit la Alhambra și Turnul Captivei,Turnul Cadiului,Turnul Comarilor,Poarta Dreptății și Oratoriul din palatul Partal.

8.Torre del Cabo de la Carrera (turnul de la capătul străzii).
Turnul fixa limita străzii principale (Calle Mayor ) din Alhambra.Au rămas doar ruinele pentru că a fost distrus prin deflagrație de trupele lui Napoleon,în 1812.


9.Torre del Agua (Turnul de Apă)
Numit astfel pentru că era cel mai apropiat de apeductul care aducea apa de la Generalife la Alhambra.Era un turn de apărare care proteja La Acequia Real(principalul canal de irigație care repartiza apa pentru întreaga cetate.Din turnul original,de mari dimesiuni și dispus pe trei etaje,nu au mai rămas decât câteva ziduri deoarece și el a fost distrus de soldații francezi.


Restul palatelor au scăpat de la această soartă cumplită datorită intervenției eroice a unui soldat ,Jose Garcia,care a tăiat fitilele aprinse,între Torre Carrera și Torre de las Infantas.

sâmbătă, 3 decembrie 2011

Orientul în Occident : Alhambra (VII)- Porți și intrări

Alhambra
(vedere dinspre Generalife) 


Orașul palatin era înconjurat de ziduri groase pentru a-l apăra nu numai de eventualii atacatori ci și de curioși.Nu se cuvenea ca supușii să vadă luxul exorbitant de la curte.Zidul de incintă avea cinci intrări.


1.Puerta de la Justicia(Poarta Dreptății)
Dintre cele patru porți exterioare ale Alhambrei,cea mai impozantă este Poarta Dreptății(Puerta de la Justicia),construită în 1348.Mai era numită și Poarta Esplanadei(Puerta de la Explanada)pentru amplul spațiu ce se deschidea înaintea ei.Este intrarea de origină;fața interioră păstrează decorația în romburi de ceramică pe laturile arcului în formă de potcoavă.
Pe coloane se vede incrispția cu profesia de credință musulmană.

1.Plaza de los Aljibes(piața cisternelor)
Această piață iși datorează numele unor depozite de apă construite sub ea ,în 1494 din ordinul contelui de Tendilla.Piața formează o întinsă esplanadă între turnurile și zidurile de apărare ale Alhambrei  și Palatele arabe la care se accede prin Poarta Vinului (la Puerta del Vino).
3.Puerta del Vino(Poarta Vinului)
Era utilizată ca o cale de acces către orașul Alhambra(Medina).Este situată in locul denumit în prezent ”Alhambra alta”.Este una dintre construcțiile cele mai vechi ,probabil din timpul lui Mohamed al II-lea.Astăzi este izolată în Piața Aljibes.Fatada exterioară este foarte veche.Ornamentele sunt din epoci diferite.Pe arcul exterior se află un text de laudă pentru sulltanul Mohamed al V-lea,iar pe arcul interior inscripția ”Solo Allah es vencedor”(numai Allah este învingător”.A fost subiect preferat pentru acuareliștii britanici și francezi care au vizitat Granada în secolul al XIX-lea.
Poarta Vinului este începutul și sfârșitul itinerarului turistic în Alcazaba.

4.Puerta de las Armas Este una dintre cele patru porți exterioare oficiale ale Alhambrei care permitea accesul locuitorilor care intrau în Alcazaba(fortăreață).Este una dintre primele edificate în Alhambra nazari,încă din secolul al XIII-lea;din punct de vedere arhitectural și decorativ aparține tradiției almohavide.
5.Puerta de los Siete Suelos ( Poarta celor șapte trepte )( suelo = sol,podea) Era o poartă de acces către Medina Alta (zona înaltă a Alhambrei).Parțial distrusă de trupele napoleoniene(1812),a fost refăcută după desene vechi.Parapetul cicular care se află în fața ei este ”protagonistul”unei povestiri de Washigton Irving,
autorul volumului ”Povestiri din Alhambra”.
O poartă de la Alhambra (gravură veche)