luni, 19 septembrie 2011

Poezia persană (IV)

Hafez 

”Adeseori,un vers frumos
alină o inimă întristată ”

Hafez -(1326-1390 ?)-,s-a născut la Shiraz.Intreaga sa operă este adunată sub titlul generic ”Divan”.Opera sa a exercitat o mare influență asupra liricii persane, turce,indiene și europene.(Goethe a fost unul dintre admiratorii săi).Hafez este un cuvânt arab care desemnează o persoană care știe Koranul pe de rost.
Este cunoscut pentru poemele sale lirice ”ghazals”.Poemele sale sunt printre cele mai populare,frecvent utilizate în muzica tradițională iraniană.Se presupune că ar fi murit la 69 de ani .Mausoleul său se află in grădinile Moussala,grădini numite Hafezieh.O culegere din poeziile sale,conținând 571 de ghazals a fost publicată in 1791 la Calcutta,în limba persană.

Gazelul(ghazals)este o poezie lirică în distihuri; primele două distihuri rimează între ele iar rima se păstrează la al doilea vers al celorlalte distihuri.Din punct de vedere formal un gazel este compus din 5-12 distihuri și își are originea în cântece populare persane cu influențe din poezia arabă preislamică.Ultimile două versuri conțin numele sau pseudonimul autorului.

                                                   
                                   ”Divan”
            Gazel:

              Aleasa-mi faptă unde-i?Și eu în destrămare- unde-s?
              Vai.alta mi-a fost calea și-acum ea oare-unde-i?

              Ce leagă între ele beția și credința?
              Al rugii murmur unde-i?Și-a harfelor cântare-unde-i?

              Am părăsit chilia și straiul de fățarnic.
              O,unde-i templul magic și limpedea licoare-unde-i?

              Dușmanul nu-nțelege o față de prieten...
              O,unde-i lampa moartă și torța acelui soare-unde-i?

              Balsam pe ochi e colbul din pragul casei tale.
              Unde să fug de praful râvnit cu însetare- unde?

              Să dăinuie-amintirea frumoasă a iubirii !
              Hârjoanele și-acele învinuiri amare-unde-s?

              Tu lui Hafez nu-i cere răbdare somn și tihnă !
              Ce-i tihna?Unde-i somnul?Și marea lui răbdare- unde-i?

Mausoleul lui Hafez la ShirazMozaic cu arabescuri(mausoleul lui Hafez)
***
Catrene:

Ochii tăi ce știu din Babel doar magii,
fă-i tu,Doamne,să nu uite a vrăji !
De urechea ce-nrobește frumusețea
prinde perla lui Hafez din poezii !
...
Hafez,fă-ți sul poemul si ascunde-l bine;
după a fățărniciei cămilă,tu te ține !
Și taci! Acesata-i timpul menit tăcerii tale.
Suspină!Și pocalul cu vin să te aline

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu