duminică, 27 noiembrie 2011

Orientul în Occident :Alhambra(VI) -Intimitate și poezie -(II)

Alhambra
Intimitate și poezie

  Complexul Alhambra ,cu palatele sale uimitore prin arhitectura și decorația lor cu arabescuri de o finețe extraordinară,cu mozaicuri de o rară frumusețe,cu grădinile,bazinele și fântânile și cu fascinanta vegetație mediteraneeană este considerat un adevărat paradis terestru.
  A și fost supranumit ”Raiul lui Mahomed”(dar nu Mahomed Profetul ci Mahomed al V-lea,inspiratorul și făuritorul său)

 
Pereții încăperilor ,coloanele și fântânile sunt împodobite cu decorațiuni caligrafice,scrieri cursive și cufice,în total vreo 10.000.Ele se regăsesc pretutindeni,pe arcade,pe pereți,pe coloane și fântâni...
  Poeziile și citatele din Koran reprezintă mai puțin de 10% din inscripțiile descifrate și catalogate până acum...

Poem epigrafic

  Intre inscripțiile care se repetă cel mai des se află fraza ”Solo Allah es vencedor”(Numai Allah este învingător),frază atribuită lui Al Hamar,fondatorul dinastiei nazaride.
  Există și poeme realizate de cei trei mari poeți de la Curtea Granadei:Ibn al-Yayyab(1274-1349),Ibn al-Jatib(1313-1375)și Ibn Zamrak(1333-1393),care au fost secretari ai cancelariei regale și primi miniștri.

Deviza (scutul) lui Al -Hamar
Generalife(Curtea cu chiparos...)
Fântâna din curtea prințesei Daraxa(Lindaraja)
Pe postamentul acesti fântâni se află scris un amplu poem din care redau doar primele versete:
”Yo soy un orbe de agua que se muestra a las criaturas diafano y transparente
  un gran oceano cuyas riberas son labores selectos de marmol escogido
y cuyas aguas,en forma de perlas,corren sobre un inmenso hielo primorosamente labrado...”
   Me llega a inundar el agua,,pero yo, de tiempo en tiempo
voy desprendiendome del transparente velo con que me cubre...”

(Sunt un ochi de apă care se arată copiilor diafan și transparent.
un mare ocean ale cărui țărmuri sunt lucrări deosebite în marmură aleasă
și ale cărui ape, în formă de perle,aleargă pe un imens ghețar ornamentat cu iscusință...
  Apa reușeste să mă inunde dar eu ,din timp in timp
mă desprind din vălul transparent cu care mă acoperă...)

Traducerea este personală și desigur imperfectă...

Patio de Daraxa
Curtea prințesei Daraxa(Lindaraja)

Dar ...și eu am trecut pe aici.

marți, 15 noiembrie 2011

Orientul in Occident:Alhambra (V)-Intimitate și poezie

Alhambra :Intimitate și poezie


Importanța intimității în palatele nasaride este gândită (și vizibilă) în termeni arhitecturali: pereți înalți,balcoane mici cu jaluzele din lemn, colțuri ascunse,nișe bogat ornamentate(unde se asezau frumoase vase cu flori),intrări discrete,verande(miradores) de unde se puteau admira vastele grădini sau curțile interioare...femeile primeau în vizită doar femei și majoritatea timpului o petreceau în companie feminină.Erau instruite in arte(muzică,dans sau poezie)și știau să umple cu grație cupele cu vin...

El mirador de Lindaraja
După Sala de dos Hermanas și Sala cu balconașe(ajimeces) urmează această încântătoare verandă cu ferestre joase ca să te poți așeza pe jos.Arcurile și ferestrele de pe laturi permit să fie admirată grădina.Se numește astfel după numele grădinii.(El jardin de Lindaraja sau Daraja-în arabă Ayun Dar Aisa ,care înseamnă ”ochii de la casa Aisei”).Era locul de odihnă predilect al sultanului,unde asculta muzică și admira priveliștea spre râul Darro și Albaicin.Acum nu mai există această perspectivă.

Interiorul este decorat cu azulejos albe,negre și galbene.Acrcurile ferestrelor sunt decorate cu arabescuri,cu inscripții(caligrafii) care aduc laude lui Allah și profetului Mohamed .Este spațiul cel mai aulic din Paltul Leilor.
Pe arcul de la intrare se află scris un poem de laudă din care am extras câteva  versete(pe care le-am luat dintr-un ghid turistic spaniol)
”Fiecare dintre arte m-a îmbogățit cu o frumusețe specială și m-a înzestrat cu splendoarea și perfecțiunile sale
...
De aici contemplu o grădină admirabilă.
Nu s-a mai văzut alta asemănătoare...”

...Toate acestea le-a construit Imamul Ibn Nasar ”...( Acesta fiind Mohamed al V-lea)

Inscripții

Frontonul ferestrei ( cu arabescuri)
Plafonul

El Mirador de Daraxa(ortografie veche) sau Lindaraja este unul dintre spațiile cele mai bogat decorate,fiind unul dintre locurile preferate de recreere în epoca lui Carlos Quintul.Grădina a fost refăcută ulterior după gustul renascentist.Pe unul dintre pereți se poate citi următorul poem:
(...)”Nunca vimos jardin tan verdeante,
de mas dulce cosecha y mas aroma”...
(Nu s-a mai văzut grădină atât de înverzită,
Cu o mai dulce bogăție de flori și mai multă mireasmă”)


Și eu am trecut pe aici...

duminică, 13 noiembrie 2011

Orientul în Occident: Alhambra (IV)

Palatul Leilor
Sala celor două surori(Sala de Dos Hermanas)

Arcul de la intrare

Este un spațiu rezidențial situat în partea opusă Sălii Abencerajilor.
Se intra în acel timp printr-o frumoasă ușă de lemn cu intarsii care se păstrează în muzeul Alhambra.
Numele nu provine de la o legendă ci de la două lespezi de marmură,gemene,(aceeași dimensiune,greutate și culoare)dispuse în fața unei mici fântâni arteziene.
Pe pavimentul din marmură al sălii există o mică arteziană a cărei apă se îndreaptă ,printr-o rigolă,catre fântâna din Curtea Leilor.
Cupola sălii este o capodoperă.Stalactitele cu care este decorată se dispun pornind de la steaua centrală și se dezvoltă pe baza cunoscutei teoreme a lui Pitagora...
Acestă sală a fost la început destinată sultanului,ca sală de aparat.A fost construită de Mohamed al V-lea,în timpul primei sale domnii. mult mai târziu a devenit centrul residențial al sultanei și al familiei sale și se stie că mama sultanului Boabdil a locuit aici cu fiii săi după ce a fost repudiată de soțul său Muley Hacen.
Are o verandă(mirador),orientată spre oraș,comunicare cu baia si cu grădinile palatului Partal.Ferestrele dau spre Curtea Leilor.

Cupola

Decor din plăci de ceramică

***
Sala regilor(Sala de los reyes)

   Sala Regilor este un mare spațiu aulic și emblematic din Palatul Leilor.Loc de odihnă și divertisment,organizat,în jurul unui spațios vestibul de peste 30 de metri lungime,scena celor mai variate recepții și festivități.
   Se numește astfel după pictura care ocupă bolta încăperii centrale reprezentând pe primii 10 monarhi ai Granadei,de la întemeierea regatului.Unul dintre ei,care are o barbă roșcată,ar putea fi Mohamed ben Nazar,poreclit Al Hamar el Rojo,întemeietorul dinastiei Nazari.Pictura bolților alăturate reprezintă scene cavalerești.Intrarea se face prin cele trei porticuri cu arcuri decorate cu stalactite.
   Ornamentația pereților este extrem de delicată și se compune din inscripții,și plăcuțe decorative din ceramică,conservate parțial.
Porticurile
 
Bolta incăperii centrale


joi, 10 noiembrie 2011

Orientul in Occident:Alhambra (III)

Motto: 
”Este imposibil să priveşti această locuinţă a obiceiurilor orientale fără să simţi conexiunile cu aventurile arabe. Te aştepţi să vezi ochi închişi la culoare sclipind printre zăbrele. Însăşi frumuseţea trăieşte aici, ca şi cum ar fi fost locuită până în ziua de ieri” (Washinton Irving)

Palatul Leilor (Palacio de los Leones)

  
   Palatul Leilor marchează etapa de apogeu a sultanatului nasarid,un moment culminant al arhitecturii arabe,un simbol și o sinteză a tuturor stilurilor.A fost construit între anii 1362 și 1391 ,în timpul cele de a doua domnii a lui Muhammad al V-lea.
   Palatul este structurat în două nuclee de locuițe și spații de reprezentare,dispuse în jurul Curții Leilor(Patio de los Leones).In centru se află fântâna cu cei 12 lei.Nu se știe dacă cele 4 părți al Curții Leilor au fost ,la origine,pavimentate sau acoperite cu spații verzi...

   Cea mai aproape de intrarea veche în palat este Sala Mozarabilor(Sala de los Mozarabes) care trebuie să fi servit ca vestibul sau ca sală de primire.
Se numește astfel pentru că ,la origină ,cupola sa era decorată cu stucaturi în formă de mici stalactite numite ”mozarabes”(sau mucarnas”sau ”almozarabes”),care s-au distrus din cauza explodării unui depozit cu praf de pușcă,in 1590.
 
Mozarabes (Stalactite)
                                             
Sala Abencerrajilor
   Al doilea spațiu residențial din Palatul Leilor se desfășoară în jurul Sălii Abencerrajilor.Cine au fost Abencerrajii? Un clan nobil de origine nord-africană ( Banu Sarray),turbulenți și intriganți ,amestescați în tot felul de revolte și lupte partizane,importanți în viața politică a Granadei musulmane din secolul al XV-lea.
   Legenda spune că Sultanul Boabdil ,excedat de războiul civil declanșat de cele două clanuri rivale (Abecerrajii și Ziries) i-a invitat pe cei 36 de cavaleri din familia Abencerraj la o recepție la palat și a pus să fie asasinați .La fel a procedat și Alexandru Lăpușnenul...

Un tablou inspirat din această legendă.


  
   Elementul cel mai spectaculos al sălii este minunata cupolă in formă de stea cu 8 colțuri,decorată cu
minunate stalactite. Ferestrele situate la începutul cupolei lasă să treacă o lumina caldă,care cade pe stalactite ,creând o atmosferă magică.
  Această sală a fost alcovul sultanului sau un spațiu privat pentru al serbărilor de iarnă,izolat prin porți masive de lemn .Spațiul de la etaj era destinat haremului.
Seara

Ziua


Cupola Sălii Abencerrajilor în exterior

Și eu am trecut pe aici...

joi, 3 noiembrie 2011

Orientul în Occident:Alhambra ( II )

In Palatul Comarilor,ale cărui încăperi se grupează pe cele două laturi ale Curții mirților,se pot admira :fațada cu coloane bogat ornamentate,Sala Comarilor(numită Salonul Ambasadorilor sau Sala Tronului)Sala de la Barca și una din băile palatului (Bano de Comares sau el hammam,singura care s-a păstrat)...
Fațada, inaugurată în 1370 este o fațadă interioară care nu anticipează interiorul majestuos al palatului.

Detalii de ornamentație ale fațadei Comarilor


                                                                                
Sala de la Barca


Sala de Barca este o anticameră al cărei nume este explicat pe de o parte prin faptul că are un plafon imbinat în formă de barcă și ,pe de altă parte,prin prezența cuvântului arab ”al-baraka”(binecuvântare) caligrafiat insistent pe pereți.

 Sala de la Barca(interior,boltă și plafon)Salonul Ambasadorilor,cea mai mare încăpere din Palatul Comarilor,este înconjurat de 9 alcovuri mici,dispuse în trei grupuri.Către exterior se deschid o serie de ferestre închise odinioară prin jaluzele de lemn și geamuri de sticlă colorată numite ”cumarias”(de unde și numele de ”comares”).
Sala Ambasadorilor(interior)Ferestre


Stilul nasrid atinge apogeul sub monarhii Yusuf I și Mohamed al V-lea Al Ghanî care construiesc părțile cele mai prestigioase între anii 1333 și 1354.De fapt, fiecare suveran prelua palatul predecesorului său ,îi adăuga părți noi și îl modifica după placul și fantezia sa.

Ornamentații murale din Salonul Ambasadorilor
    

Și eu am trecut pe aici...