duminică, 23 octombrie 2011

Orientul în Occident.Spania maură (III)- Toledo

TOLEDO

Orașul a fost întemeiat în 192 î.H de către romani.(Toletum=așezare fortificată).In 596(era crestină),a devenit capitala regatului vizigot.
Ultimul suveran vizigot,Rodrigo,a fost înfrânt de Tarik,în bătălia de la Guadalete(711),iar orașul va face parte din Califatul de Cordoba.
Sub stăpânirea maură orașul a cunoscut epoca sa de maximă strălucire.Această perioadă este cunoscută sub numele de ”La Convivencia”,adică de conviețuire pașnică,în spirit de toleranță,a creștinilor,musulmanilor și evreilor.
În secolul al XII-lea orașul Toledo devine un centru de traduceri foarte reputat și un loc de întâlnire pentru savanții aparținând celor trei culturi.
Alcazarul din Toledo a fost renovat în secolele al XIX-le a și al XX-lea ca o academie militară.A fost asediat în 1936 la izbucnirea războiului civil de forțele republicane dar a rezistat cu succes acestor atacuri.

Toledo este deosebit cunoscut pentru producția de oțel și fabricarea săbiilor.Tehnicile au fost importate din Persia de către musulmani ;săbille erau impodobite cu frumoase damaschinuri.(damasquinados).


Sabia Alfons al VI-lea


Damaschinura este un meteșug artizanal care constă în realizarea unor frumoase ornamente din metal,cu figuri și desene, prin întrețeserea firelor de aur și argint în oțel pentru realizarea motivului ornamental.
Denumirea acestui meșteșug face referință la orașul Damasc din Siria.
Damaschinură (damasquinado de Toledo)
Damaschinură toledană în diferite obiecte.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu