joi, 18 decembrie 2014

Palatul Topkapî ( III) - Divanul

Viața la curtea imperială

Activitatea în Divan
 Interiorul clădirii Cosiliului Imperial se compune din trei săli adiacente:
1. Prima sală, cu cupolă, unde consiliul își ținea dezbaterile era Kubbealtı.
2. A doua cameră era ocupată de personalul de secretariat ale Divanului Imperial.
3. In a treia cameră , numită  Defterhāne, arhivarii păstrau dosarele și le arhivau.

 Sala Imperială

 Dezbaterile în Divan se refereau la chestiuni politice, religioase și administrative.
Ședințele aveau loc sâmbăta, duminica, lunea și marțea, după rugăciunea de dimineață și se desfășurau după un protocol imuabil.
Toți oamenii de stat, cu excepția marelui vizir își făceau rugăciunea matinală la Sfânta Sofia și intrau pe Poarta imperială în funcție de rang, apoi pătrundeau, prin Poarta de Primire, în sala Divanului unde erau așteptați de marele vizir.
De la o fereastră cu grilaj aurit, acoperită cu o perdea roșie, sultanul și sultana-mamă puteau urmări dezbaterile. Marele vizir iși făcea rugăciune acasă și venea însoțit de proprii săi asistenți. Se făcea mai întâi o ceremonie de bun venit. Inainte de a intra în sală, saluta Poarta Fericirii pentru a-și exprima respectul față de locuința sultanului. Apoi lua loc exact sub fereastra cu grilaj.

 Poarta Fericirii

Ședințele durau până la prânz, apoi membrii consiliului luau masa, înainte de a examina alte cereri.
Când sultanul lovea scurt grilajul ferestrei sau cobora perdeaua, ședința lua sfârșit iar vizirii veneau pe rând în Sala de Audiențe pentru a face o dare de seamă asupra dezbaterilor.Toți membrii societății otomane, bărbați și femei de toate credințele puteau solicita audiență la sultan.
O importantă ceremonie se organiza la primul consiliu al fiecărui mare vizir...
Dar cea mai importantă ceremonie se organiza , la fiecare trei luni, când ienicerii primeau soldele. Primirea demnitarilor străini avea loc în aceeași zi, pentru ca aceștia să vadă bogăția imperiului.
Ambassadorii erau apoi primiți de marele vizir în Sala Divanului, unde un banchet era organizat în onoarea lor.

Perete  din Sala Divanului Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu